Prabhu Bank (PRVU) – Kalaiya 328 Branch

Branch Office – Address
Kalaiya 328 Branch

Responsible Person
Dinesh Kumar Karna

Location/Address
Kalaiya Sub-metropolitan City-04, Kalaiya Bajar, Bara

Phone Number
053-590281 & 53-590282

Email Address
dinesh.karna@prabhubank.com

Prabhu Bank (PRVU) - Kalaiya 328 Branch

Share on:

Leave a Comment