Prabhu Bank (PRVU) – Lampati Kalanki Branch

Branch Office – Address
Lampati Kalanki Branch

Responsible Person
Chhabi Sharma Kandel

Location/Address
Kathmandu,Kalanki Maisthan

Phone Number
01-4271564,01-4276083, 01-4282441,01-4286441

Email Address
chhabi.kandel@prabhubank.com

Prabhu Bank (PRVU) - Lampati Kalanki Branch

Share on:

Leave a Comment