NABIL BANK Limited (NABIL) – Janakpur-Bhanuchowk

NABIL BANK Limited (NABIL) – Janakpur-Bhanuchowk

Address
Dhanusha District, Janakpurdham Sub-Metropolitian City- 2, Bhanu Chock

Phone Number
041 590548 , +977 41 590549

Branch Manager
Kishor Kumar Sah

Branch Manager Phone
9854027474

Branch Manager Email
Kishor.Sah@nabilbank.com

Operation Manager
Pradeep Kumar Thakur

Operation Manager Phone
9854055588

Operation Manager Email
Pradeep.Thakur@nabilbank.com

NABIL BANK Limited (NABIL) - Janakpur-Bhanuchowk

Share on:

1 thought on “NABIL BANK Limited (NABIL) – Janakpur-Bhanuchowk”

Leave a Comment