Download Share Calculator Nepal App! सजिलो सेयर क्याल्कुलेटर नेपाल एप डाउनलोड गर्नुहोस्! Get Now

NIC Asia Bank Limited (NICA) – Banepa Branch

NIC Asia Bank Limited (NICA) Branch: Banepa 10, Kavre

NIC Asia Bank Limited Contact: 011-660801/ 660802/660803

Sangam Adhikari

Branch Manager

Email: sangam.adhikari3811@nicasiabank.com

Contact: 9801982134

Sonali Gautam

Experience (Operation) Manager

Email: sonali.gautam@nicasiabank.com

Contact: 9801982135

NIC Asia Bank Limited (NICA) - Banepa  Branch

Share on:

Leave a Comment