Download Share Calculator Nepal App! सजिलो सेयर क्याल्कुलेटर नेपाल एप डाउनलोड गर्नुहोस्! Get Now

NIC Asia Bank Limited (NICA) – Battar Branch

NIC Asia Bank Limited (NICA) Branch: Bidur- 3, Battar

NIC Asia Bank Limited Contact: 977 010-561906

Purushottam Sapkota

Branch Manager

Email: purushottam.sapkota@nicasiabank.com

Contact: 9801982196

Kushal Badal

Experience (Operation) Manager

Email: kushal.badal@nicasiabank.com

Contact: 9801982197

NIC Asia Bank Limited (NICA) - Battar  Branch

Share on:

Leave a Comment